Na ovom mestu možete pogledati Obaveštenja o prijemu zahteva za stratešku procenu uticaja na životnu sredinu na osnovu Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu kao Protokola o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu