Na ovom mestu možete pogledati Obaveštenja Sektora za zaštitu prirode i klimatskih promena

 • Javni uvid o Nacrtu uredbe o proglašenju i studiji zaštite Predela izuzetnih odlika „Ovčarsko-Kablarska klisuraˮ 24. decembra 2020.

  U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava

  JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA  „OVČARSKO-KABLARSKA KLISURAˮ

  Predeo izuzetnih odlika „Ovčarsko-Kablarska klisuraˮ nalazi se na teritoriji opština Čačak i Lučani. (više…)

 • Obaveštenje o dostavljanju na saglasnost zahteva za korišćenje hemijskih sredstava u zaštićenom području 10. decembra 2020.

  U skladu sa članom 19. stav 3. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka,14/16 i 95/18-dr.zakon), radi zaštite ekosistema dozvoljena je upotreba bioloških, biotehničkih i hemijskih sredstava. (više…)

 • OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „GOLIJA” 18. avgusta 2020.

  Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18-dr. zakon) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja revizije zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, Parka prirode „Golija”. (više…)

 • OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „KUČAJ-BELJANICA” 30. jula 2020.

  Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, kao Park prirode „Kučaj-Beljanica”. (više…)

 • OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „STABLO GINKA KOD HOTELA „PARK” U NOVOM SADU” 22. jula 2020.

  Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Spomenik prirode „Stablo ginka kod hotela „Park” u Novom Sadu”.

  Prirodno dobro koje se stavlja pod zaštitu nalazi se u Vojvodini, u južnom delu Bačke, na teritoriji grada Novog Sada, u obuhvatu zaštitne zone Spomenika prirode „Futoški park u Novom Sadu”. (više…)

 • OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „POLOJ” 20. jula 2020.

  Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Park prirode „Poloj”.

  PP „Poloj” nalazi se u Vojvodini, u severnom delu Srema, duž desne obale dela toka reke Dunav između Neština i Neštinske ade na zapadu do Ledinaca na istoku. Zaštićeno područje teritorijalno pripada opštinama Bačka Palanka, Beočin i Petrovaradin. (više…)

 • OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG STANIŠTA „VELIKI RIMSKI ŠANAC” 20. jula 2020.

  Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Zaštićeno stanište „Veliki rimski šanac”.

  ZS „Veliki rimski šanac” nalazi se u južnoj Bačkoj u Vojvodini. Obuhvata nasip i kanal dužine 24 km koji se pruža pravcem jugozapad-severoistok, od Pejićevih salaša na jugu do Bačkog Gradišta na severu. Zaštićeno područje presecaju dva vodotoka: Jegrička i Mala bara. (više…)

 • OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „STABLO KOPRIVIĆA U ULICI MIROSLAVA ANTIĆA U NOVOM SADU” 20. jula 2020.

  Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Spomenik prirode „Stablo koprivića u Ulici Miroslava Antića u Novom Sadu”.

  Prirodno dobro koje se stavlja pod zaštitu nalazi se u Vojvodini, u južnom delu Bačke, u užem centru grada Novog Sada, pored Galerije likovne umetnosti – poklon zbirka Rajka Mamuzića, na početku ulice Miroslava Antića. (više…)

 • OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „STABLO TISE U ULICI MIROSLAVA ANTIĆA U NOVOM SADU” 20. jula 2020.

  Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Spomenik prirode „Stablo tise u Ulici Miroslava Antića u Novom Sadu”.

  Prirodno dobro koje se stavlja pod zaštitu nalazi se u Vojvodini, u južnom delu Bačke, u užem centru grada Novog Sada, na samom ulazu u dvorište kuće u Ulici Miroslava Antića broj 4. (više…)

 • OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „HRAST LUŽNJAK NA PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI” 20. jula 2020.

  Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Spomenik prirode „Hrast lužnjak na Petrovaradinskoj tvrđavi”.

  Prirodno dobro koje se stavlja pod zaštitu nalazi se u Vojvodini, u južnom delu Bačke, na teritoriji grada Novog Sada, u obuhvatu zaštitne zone Spomenika prirode „Futoški park u Novom Sadu”. (više…)

Strane: 1 2