Министарству заштите животне средине достављена је нотификација за пројекат „Интерконекција националног гасног система Румуније са сличним гасоводним системом Републике Србије укључујући напајање, катодну заштиту и оптичка влакна” од стране Министарства животне средине Румуније, на енглеском језику, у складу са Еспоо конвенцијом, бр. 353-02-00307/2019-03 од 18.02.2019. године

 Обавештавамо вас да можете извршити увид у у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, Министарства животне средине Румуније, у просторијама Министарства заштите животне средине Републике Србије у Новом Београду, Омладинских бригада бр.1, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.