Ministarstvu zaštite životne sredine dostavljena je notifikacija za projekat „Interkonekcija nacionalnog gasnog sistema Rumunije sa sličnim gasovodnim sistemom Republike Srbije uključujući napajanje, katodnu zaštitu i optička vlakna” od strane Ministarstva životne sredine Rumunije, na engleskom jeziku, u skladu sa Espoo konvencijom, br. 353-02-00307/2019-03 od 18.02.2019. godine

 Obaveštavamo vas da možete izvršiti uvid u u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, Ministarstva životne sredine Rumunije, u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije u Novom Beogradu, Omladinskih brigada br.1, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva.