Обавештење о подношењу Захтева за издавање Дозволе за управљање отпадом оператера „OPTIMA FORMA“ д.о.о Крушевац (обнову дозволе регистарског броја 060) на локацији постројења за складиштење и третман отпадних уља, у погону за прикупљање, складиштење и филтрацију коришћених уља на кат. парцели број 4807/5 КО Трстеник – потез „код пруге“ – комплекс РО ИХП – СО Трстеник, у Трстенику

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „OPTIMA FORMA“ д.о.о Крушевац, за  издавање (обнову дозволе регистарског броја 060) Дозволе за управљање отпадом, оператера „OPTIMA FORMA“ д.о.о Крушевац, на локацији постројења за складиштење и третман отпадних уља, у погону за прикупљање, складиштење и филтрацију коришћених уља на кат. парцели број 4807/5 КО Трстеник – потез „код пруге“ – комплекс РО ИХП – СО Трстеник, у Трстенику

Надлежни орган обавештава јавност да је 17.07.2020. године предузећe / компанијa   „OPTIMA FORMA“ д.о.о Крушевац, поднео захтев за издавање Дозволе за управљање отпадом (обнову интегралне дозволе за складиштење и третман отпадних уља, регистарског броја 060, од 20.07.2010. године, издату од Министарства животне средине и просторног планирања, број 19-00-00196/2010-02) на локацији постројења за складиштење и третман отпадних уља, у погону за прикупљање, складиштење и филтрацију коришћених уља на кат. парцели број 4807/5 КО Трстеник – потез „код пруге“ – комплекс РО ИХП – СО Трстеник, у Трстенику (број предмета 19-00-00554/2020-06.

Активности које горе поменуто предузеће предузима је складиштење и третман отпадних уља, у погону за прикупљање, складиштење и филтрацију коришћених уља на кат. парцели број 4807/5 КО Трстеник – потез „код пруге“ – комплекс РО ИХП – СО Трстеник, у Трстенику

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Увид у поднети Захтев, може се извршити у Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 540, од 11h -13h.