Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 184. stav 1. tačka 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) objavljuje

OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA
preduzetniku Predrag Danilović Pr, prerada otpada i trgovinska radnja
Green Technology“ Guča

 za sakupljanje neopasnog otpada, koje je donela Opština Lučani, Opštinska uprava, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, imovinu i inspekcijske poslove.

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr.zakon i 47/18), člana 6. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 128/20), člana 136. stav 1. i člana 184. stav 1. tačka 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje), je donelo Rešenje da se UKIDA DOZVOLA  za za sakupljanje neopasnog otpada, koje je donela Opština Lučani, Opštinska uprava, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, imovinu i inspekcijske poslove, preduzetniku Predrag Danilović Pr, prerada otpada i trgovinska radnja „Green Technology“ Guča, ulica Bogdana Kapelana bb, 32230 Guča, matičnog broja 64106325, bez registarskog broja (broj predmeta 313-6/18-06 od 21. avgusta 2018. godine), dana 21. avgusta 2018. godine, zbog neispunjavanja zakonom propisanih uslova.

Preduzetniku Predrag Danilović Pr, prerada otpada i trgovinska radnja „Green Technology“ Guča ZABRANJUJE se dalji prijem otpada i OBAVEZUJE se da primeni obavezne mere zaštite životne sredine, zdravlja ljudi i materijalnih dobara po prestanku rada i obavljanja aktivnosti upravljanja otpadom.