Министарство животне средине Румуније доставило је Министарству животне средине Републике Србије Нотификацију/Обавештење о планираној реализацији пројекта “Побољшање услова за пловидбу на делу Дунава између Републике Бугарске и Румуније“, број: 353-02-00507/2019-03 од 20.08.2019. године, у складу са чл. 3. ЕСПОО Конвенције.

Обавештавамо све заинтересоване органе/организације и јавност да се комплетна документација на енгл. језику везано за реализацију планираних активности налази на службеном сајту министарства

Заинтересовани органи/организације и јавност могу извршити увид у садржину горе наведене нотификације/обавештења, сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцелрија 428, као и на службеном сајту министарства и доставе своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.