Ministarstvo životne sredine Rumunije dostavilo je Ministarstvu životne sredine Republike Srbije Notifikaciju/Obaveštenje o planiranoj realizaciji projekta “Poboljšanje uslova za plovidbu na delu Dunava između Republike Bugarske i Rumunije“, broj: 353-02-00507/2019-03 od 20.08.2019. godine, u skladu sa čl. 3. ESPOO Konvencije.

Obaveštavamo sve zainteresovane organe/organizacije i javnost da se kompletna dokumentacija na engl. jeziku vezano za realizaciju planiranih aktivnosti nalazi na službenom sajtu ministarstva

Zainteresovani organi/organizacije i javnost mogu izvršiti uvid u sadržinu gore navedene notifikacije/obaveštenja, svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelrija 428, kao i na službenom sajtu ministarstva i dostave svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.