Branislav Blažić

Lični podaci:
Rođen u Kikindi, 1957. godine
Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Specijalista je opšte hirurgije.

Ostalo:
Oženjen, otac troje dece
Služi se engleskim i ruskim jezikom

 

 

Profesionalna karijera:

 • Od 1986. do 1988. godine bio je načelnik Hitne službe u Kikindi. Radio je i kao hirurg u Opštoj bolnici u Kikindi.
 • U više mandata bio je biran za poslanika na saveznom, republičkom i pokrajinskom nivou:
  • Poslanik u Skupštini SR Jugoslavije u tri mandata (1992-1993; 1993-1997; 1997 – 2000);
  • Poslanik u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine u dva mandata (1996 – 2000; 2004 – 2008);
  • Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije u šest mandata (2000-2003; 2003-2007; 2007-2008; 2012-2014; 2014-2016; 2016-2017)
 • Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije - 1998-2000;
 • Predsednik Opštine Kikinda - maj 2004 - maj 2008; maj 2008 - oktobar 2008;
 • Predsednik Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije - 2014 – 2017.