dr. Dragan Jeremić

Lični podaci:

Rođen 1970. godine u Valjevu.

Doktor komunikoloških nauka

Ostalo: Oženjen, otac dvoje dece

Profesionalna karijera:

 • dugogodišnje novinarsko iskustvo na televiziji radiju i štampanim medijima
 • direktor Ustanove za kulturu mladih Omladinski centar(Dom omladine) u Valjevu(1995-2000).
 • direktor marketinške agencije (2000-2005)
 • Izvršni direktor Fakulteta za menadžment u Valjevu ( 2006-2009)
 • Direktor Direkcije za izgradnju Kolubarskog okruga (2009-2012)
 • Organizaciono vodio projekat Regionalna deponija Kalenić u tom periodu
 • Direktor Direkcije za urbanizam, izgradnju i razvoj grada Valjeva.(20012-2016)
 • Zamenika gradonačelnika Valjeva(2016-2018) Društvene aktivnosti:
  • Više godina se aktivno bavio sportom (košarka, kik boks).
  • Predsednik Omladinskog saveta-Valjevo( 5 godina),
  • Osnivač podružnice Udruženja ѕa borbu protiv side Omladina JAZAS-a - Valjevo i prvi predsednik .

  Stručno-profesionalne aktivnosti: Pored angažmana u javnom životu grada, pre svega na organizaciji preventivne borbe protiv bolesti zavisnosti, aktivno učestvovao u osmišljavanju,organizaciji i realizaciji brojnih ekoloških i markentiških projekata i aktivnosti. Idejni inicijator istih.

  Autor knjige ŠTAMPA U POLITIČKOM MARKETINGU I IZBORNIM KAMPANJAMA- 2010 godine.