Prof. dr Vladimir Džamić

Rođen u Kraljevu 1984. godine. Gimnaziju je završio u Vrnjačkoj Banji kao učenik generacije u oblasti društvenih nauka.

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na Odeljenju za međunarodne studije sa prosečnom ocenom 9,46. Master akademske studije i doktorske studije završio na Univerzitetu Singidunum u Beogradu.

Ostalo:
Govori engleski jezik i služi se francuskim i nemačkim jezikom.

Profesionalna karijera:

Profesionalna karijera:

  • 2004-2007 bio je mlađi saradnik na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
  • 2006. godine bio je stipendista fondacije „Konrad Adenauer“ u Republici Srbiji.
  • Od 2008. do 2009. godine stručno se usavršavao u Evropskom parlamentu u Briselu i Strazburu.
  • Od 2009. godine zaposlen je na Univerzitetu Singidunum u Beogradu.
  • Od 2013- 2015. obavljao je funkciju koordinatora Centra za poslovne veštine.
  • Od 2015-2017. godine bio je prodekan za nastavu;
  • Od 2017. godine je redovni profesor na Univerzitetu Singidunum u Beogradu.
  • U periodu 2017/2018 obavljao je funkciju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i bio je član Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja (HERE tim).