Биљана Филиповић-Ђушић

Биљана ФилиповићЛични подаци:

Рођена је 1963. године у Краљеву где је завршила средњу грађевинску и средњу музичку школу.

Дипломирала је 1987. на Шумарском факултету са звањем инжењер пејзажне архитектуре.

Остало : Удата је и мајка троје деце.

 

Професионална каријера:

 • Од 1992. године запослена је у Министарству заштите животне средине са десетогодишњим искуством републичког инспектора заштите животне средине.
 • Од 2004. године обавља функцију руководиоца Одељења за европске интеграције и међународну сарадњу.

Остале активности и одговорности :

 • Као један од најуспешнијих студената Београдског Универзитета, добија стипендију Града Београда и наставља магистарске студије на Архитектонском факултету, смер - урбана екологија. Школовала се и усавршавала у САД-у, Јапану, Италији и Грчкој, у оквиру стручних обука у различитим областима заштите животне средине.
 • Активни је представник Министарства заштите животне средине у међународним институцијама:
 • UNECE - Економска Комисија Уједињених Нација за Европу (национални координатор за Протокол о води и здрављу, национални координатор за Паневроспки програм транспорта, здравља и животне средине - THE PEP, представник Србије у Бироу THE PEP-а);
 • WHO - Светска здравствена организација (национални координатор за Европски процес животне средине и здравља, члан европске радне групе за животну средину и здравље)
 • OSCE - представник Републике Србије у радној групи за сарадњу са Организацијом за Европску безбедност и сарадњу;
 • Савет Европе - представник Републике Србије за спровођење Конвенције Савета Европе о пределу;
 • RCC - представник Републике Србије у радној групи за животну средину, Регионалног савета за сарадњу.
 • Члан је: Националне Комисије за УНЕСКO; Заједничког тела за праћење Протокола о води и здрављу; УНЕСКО-МАБ Комитета; члан Радних група за израду многих стратегија, планова и докумената; координатор пројеката у области животне средине и здравља, воде и санитације, планирања и уређења предела.
 • Добитник је октобарске награде Града Београда за најбољи дипломски рад у области заштите животне средине 1987 .