Драгоје Павловић

Драгоје Павловић

Лични подаци : рођен 7.4.1955. године у Куршумлији, Република Србија,

дипломирани економиста- Економски факултет у Београду ( 1980. године)

 

Остало : ожењен, отац троје деце

 

 

Професионална каријера:

 • 2015-2017 Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Помоћник министра, руководи Сектором за финансијско управљање
 • 2011-2015 Народна скупштина, Виши саветник, Програмски буџет НС, Контрола и трошење јавних средстава Републике Србије
 • 2009-2011 Министарство финансија, Виши саветник, Најсложенији буџетско-аналитички послови, за кориснике буџета РС - Програмски буџет РС
 • 2006-2009 Министарство финансија, Управа за трезор (централа), Виши саветник, Унапређење буџетског рачуноводства, извештавање и припрема буџета Републике Србије
 • 2003-2006 Министарство финансија, Пореска управа (централа), Виши саветник, Обука запослених за кадровске, комерцијалне, ИТ и послове подршке Пореској полицији
 • 1994-2003 Републичка управа јавних прихода РУЈП (седиште), Помоћник директора РУЈП-а, Општи, кадровски, материјално-финансијски, ИТ и послови подршке финансијској полицији
 • 1991-1994 Општинска управа јавних прихода (ОУЈП), Подручна јединица Гроцка, Директор Организација опсега разреза, наплате и контроле локалних и републичких јавних прихода
 • 1989-1991 СО Гроцка, Секретаријат за привреду и финансије, Секретар, Координација привредних активности, предузетништва и финансирања локалне самоуправе
 • 1983-1989 Фабрика „Дунав“, Гроцка, Финансијски директор Организација производње, набавке, продаје, обрачунских и готовинских токова, инвестиција и завршни рачун
 • 1980-1983 Трговачка академија „Јездимир Ловић“ Београд, Професор, Предавач: рачуноводства, економике, статистике, робе и практичне наставе у трговини

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ

 • Члан тима који је основао трговачку школу у СО Гроцка.
 • Аутор и извршни реализатор успешно спроведеног санационог програма пословања фабрике „Дунав“ Гроцка (1985 - 1986. година).
 • Иницијатор пописа „дивље“ подигнутих објеката (породичних кућа, викендица, привредних објеката и депонија) у насељима: Калуђерица, Лештане, Болеч, Ритопек, Винча ... - СО Гроцка, на основу којег је СО Гроцка, преко ОУЈП-а, вишеструко повећала локални приход - накнада за коришћење градског грађевинског земљишта. (1991 - 1993. година).
 • Члан тима за решавање технолошких вишкова у фабрици „Дунав“ Гроцка а.д., односно формирање и имплементација Пројекта „Кућних - породичних фабрика“, које и данас успешно производе чарапе за наше и страно тржиште. (1992 - 1994. година)
 • Члан пројектних тимова у Пореској управи