Филип Абрамовић

Филип Амбрамовић

Лични подаци:

Рођен 3. 11. 1975. године,  дипломирао на  Рударско-геолошком факултету 2004. године (стечено звање: дипломирани инжењер геологије на смеру Истраживање лежишта минералних сировина), 2008. године магистрирао на Рударско-геолошком факултету (M.Sc. на смеру Економска геологија), а 2012. године завршио докторске студије по Болоњи на Рударско-геолошком факултету (докторанд – пријављена докторска теза за одбрану)

 

 

Професионална каријера:

 • септембар 2008. – новембар 2017. године: Градска управа Града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине:
 • Руководилац сектора за управљање отпадом, виши саветник (јул 2017. године - данас)
 • Директор Дирекције за управљање отпадом (јул 2014. - јул 2017. године)
 • Помоћник Секретара за заштиту животне средине – руководилац Сектора за управљање отпадом (април 2013. - јул 2014. године)
 • Начелник одељења за планирање и организацију управљања отпадом (март 2010. - април 2013. године)
 • Сектор за управљање пројектима - самостални стручни сарадник (јун 2009. – март 2010. године)
 • Сектор за мониторинг и праћење стања животне средине - виши стручни сарадник (септембар 2008. - јун 2009. године)
 • децембар 2005. - септембар 2008. године: Град Београд - Шеф Кабинета председника Скупштине Града Беорада
 • новембар 2004. – децембар 2005. године: „Систем ФТО“ д.о.о. - Директор сектора за сарадњу са иностраним клијентима

Остале активности и одговорности:

 • Руководилац Пројектног тима града Београда за ЈПП, третмана и депоновања отпада 2014 – 2017. године;
 • Председник кооридационог тела града Београда и Бео чиста енергија, Иточу, Суез 2017. године;
 • Председник Комисије за израду Акционог плана за расељавање Рома са депоније Винча 2016. године - данас;
 • Председник ПИУ (Project implementation unit) за изградњу система управљања отпадом града Београда;
 • Члан управног одбора УНОПС пројекта „Swift“ – 2016. године;
 • Руководилац пројекта уклањања дивљих депонија са територије града Београда 2014 - 2017. године;
 • Руководилац пројекта успостављања примарне сепарације и изградње рециклажнеих центара на територији града Београда 2014-2017. године;
 • Пројекат TAIEX ETT 53207- Workshop on biomass;
 • Пројекат јачања капацитета и стручног усавршавања кадрова „SPEAK EUROPAEN“ стипендија ЕУ-3 месеца стажирања у институцијама ЕУ-Велика Британија-Greater Manchester waste disposal authority и PFI компанија Viridor Laing (2011) - Пројекат ЕУ и Владе Р. Србије;
 • Регионални међународни пројекат САРМА (Sustainable agregat resource management) 2011 - 2016. године;
 • Индикатори и параметри одрживог развоја у Републици Србији-Рударско геолошки факултет-члан радне групе;
 • СВИФТ пројекат-УНОПС, WHO и Норвешка Влада - 2012. године;
 • Локални план управљања отпадом за територију града Београда-Град Београд - 2011. године;
 • Управљање отпадом од флуоресцентних цеви које садрже живу-Град Београд године;
 • Управљање отпадним уљима на територији града Београда-Град Београд - 2010. године;
 • Програм уклањања радиоактивних громобрана у Београду;-Град Београд - 2010. године;
 • Елаборат „Геолошке карактеристике и парагенетски односи полиметалично златоносног лежишта Леце“ – 2004. године;
 • Пројекат 3Е “Енергија, Економија, Екологија“- Амбасада Краљевине Норвешке;
 • Биотехнолошки третман отпадних вода сеп. јама на територији Београда-Град Београд - 2014. године;
 • ТWINING пројекат са Републиком Аустријом-Опасан отпад - 2013. године;
 • Организација акције Сат планете Земље (EARTH HOUR) на територији Београда 2009-2013. године WWF (World Wildlife Fund);