Јасмина Јовић

Јасмина Јовиж

Лични подаци :

Рођена 1966. године  у Кладову .

Завршила  ПМФ Универзитета у Новом Саду,  Одсек Биологија, катедра за хидро-биологију.

 

 

Професионална каријера:

  • Приправнички стаж одрадила у ЈП Национални парк „Ђердап“ Доњи Милановац, а затим професионалну каријеру наставља у рибарском газдинству „Ђердап“ у Кладову, на пословима вештачког мреста јесетарских врста риба и аутохтоних дунавских врста. Истовремено радила у производњи кладовског кавијара и његовом пласману на иностраном тржишту.
  • Од марта 1997. године запослена у министарству надлежном за послове заштите животне средине, на различитим позицијама : инспектор за заштиту животне средине ; шеф Одсека републичке инспекције за заштиту природе ; начелник Одељења у области заштите и коришћења природних добара, ресурса и рибарства; начелник Одељења за рибарство.

Остале активности и одговорности:

  • Усавршавала се на бројним тренинзима , обукама, и програмима у земљи и иностранству (REC, Greenforce Network, UNEP, British Council, …)
  • Учествовала у међународним операцијама INTERPOL-a – CAGE i RAMP у организацији Environmental crime Unit.
  • Учествовала на међународном симпозијуму о заштити јесетарских врста ,CITES COP-у..
  • Током рада у Министарству учествовала у изради више законских прописа и стратешких докумената у области заштите природе.
  • Добитник је септембарске награде Кладова за постигнуте резултате у раду.