Jasmina Jović

Jasmina Joviž

Lični podaci :

Rođena 1966. godine  u Kladovu .

Završila  PMF Univerziteta u Novom Sadu,  Odsek Biologija, katedra za hidro-biologiju.

 

 

Profesionalna karijera:

  • Pripravnički staž odradila u JP Nacionalni park „Đerdap“ Donji Milanovac, a zatim profesionalnu karijeru nastavlja u ribarskom gazdinstvu „Đerdap“ u Kladovu, na poslovima veštačkog mresta jesetarskih vrsta riba i autohtonih dunavskih vrsta. Istovremeno radila u proizvodnji kladovskog kavijara i njegovom plasmanu na inostranom tržištu.
  • Od marta 1997. godine zaposlena u ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, na različitim pozicijama : inspektor za zaštitu životne sredine ; šef Odseka republičke inspekcije za zaštitu prirode ; načelnik Odeljenja u oblasti zaštite i korišćenja prirodnih dobara, resursa i ribarstva; načelnik Odeljenja za ribarstvo.

Ostale aktivnosti i odgovornosti:

  • Usavršavala se na brojnim treninzima , obukama, i programima u zemlji i inostranstvu (REC, Greenforce Network, UNEP, British Council, …)
  • Učestvovala u međunarodnim operacijama INTERPOL-a – CAGE i RAMP u organizaciji Environmental crime Unit.
  • Učestvovala na međunarodnom simpozijumu o zaštiti jesetarskih vrsta ,CITES COP-u..
  • Tokom rada u Ministarstvu učestvovala u izradi više zakonskih propisa i strateških dokumenata u oblasti zaštite prirode.
  • Dobitnik je septembarske nagrade Kladova za postignute rezultate u radu.