Слободан Перовић

Слободан Перовић

Лични подаци :

Рођен 23.6.1976. године у Пожаревцу. Основну школу и Гимназију завршио у Пожаревцу  са одличним успехом, дипломирао на  Рударско-геолошком факултету у Београду.

Остало:

Ожењен, отац једног детета

Професионална каријера:

 • 1992 – 1999. године Полазник, млађи сарадник и стручни сарадник на програму геологије Истраживачке станице Петница
 • 1992 – 1999. године Рударско-геолошки факултет, Геолошки одсек, Смер за петрологију и геохемију, Универзитет у Београду (8.5). Области интересовања : Петрологија са минералогијом, Примењена геохемија , Геохемија и заштита животне средине. Дипломирао на анализи садржаја тешких метала у земљиштима Београда (10) 2006. године
 • 1998 – 2000. године Географски факултет, Студентски трг, Београд ; Асистент демонстратор на предмету „Примењена геологија“. Вежбе и колоквијуми за студенте прве године Географског факултета
 • 200 – 2004. године Град Пожаревац , Локална самоуправа , Одборник у Скупштини Града (СО)
 • 2003 – 2004. године Стипендиста Фондације “Friedrich Ebert”, студијске посете Брисел и Стразбур.
 • 2005 – 2006. године Национални демократски институт за међународне односе, NDI, Страхинића бана 42а, Београд, Тренинг политичких вештина, Регионални тренер
 • 2006 – 2007. године BMD BAU Пројектовање, извођење грађевинских радова и консалтинг у области хидротехнике, нискоградње, високоградње и заштите животне средине
 • 2006 –2011. године USAID Програм за планирање и реаговање у ванредним ситуацијама Development Alternatives, Inc., Експерт за управљање у ванредним ситуацијама и израду планова одбране од поплава, вођа тренинг тима, тренер у програму, затим Виши саветник. Области специјализације : израда и одржавање тренинга за чланове Општинских тимова за управљање ванредним ситуацијама у Србији; Подизање капацитета локалних организација; Процена ризика и угрожености подручја, Кризни менаџмент, Комуникација и координација; Покретање процедура. Руководилац студијског путовања у САД за руководство Сектора за ванредне ситуације МУП у 2010. години.
 • 2011 – 2012. године Руководилац Тима USAID Програма за планирање и реаговање у ванредним ситуацијама; Координатор за развој Националног тренинг за ванредне ситуације МУП Србије; Координатор Програма за сертификовање општина, укључујући обуку и техничку помоћ. Примарна особа за контакт са МУП Сектором за ванредне ситуације; Координатор здружених операција Програма, Сектора за ванредне ситуације и Црвеног крста Србије; Објавио више радова из области управљања ванредним ситуацијама. Директор операција Програма Економске сигурности USAID.
 • 2012 – 2017. године Continental Wind Serbia (Continental Wind Partners LLC) Развој великих пројеката у енергетици, Развој пројекта ветропаркова, Развој првог великог (158.46MW) ветропарка у Србији (Чибук1 - Долово) и других пројеката CWP – Одговоран за технички део пројеката и њихов утицај на животну средину, сарадник на припреми и вођењу међународних тендера за изградњу електране. Члан Одбора за заштиту животне средине Америчке привредне коморе (AmCham). Представник CWS u NALED.
 • 2014 – 2017. године GGE Heat & Power, Gorenje Group, развој пројеката енергетске ефикасности и нових електрана – биомаса, биогас и топлотне пумпе. Технички саветник GGE Gorenje Group у дивизији Heat&Power. Развој великих пројеката у области даљинског грејања, CHP и биогаса у Србији – Одговоран за технички део пројеката и њихов утицај на животну средину и тендере.
 • 2006 - 2017. године члан Градског штаба за ванредне ситуације, Градске комисије за израду стратегије одрживог развоја, Радног тела за управљање пројектима и Надзорног одбора ЈКП Водовод и канализација у Пожаревцу.