Slobodan Perović

Slobodan Perović

Lični podaci :

Rođen 23.6.1976. godine u Požarevcu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Požarevcu  sa odličnim uspehom, diplomirao na  Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu.

Ostalo:

Oženjen, otac jednog deteta

Profesionalna karijera:

 • 1992 – 1999. godine Polaznik, mlađi saradnik i stručni saradnik na programu geologije Istraživačke stanice Petnica
 • 1992 – 1999. godine Rudarsko-geološki fakultet, Geološki odsek, Smer za petrologiju i geohemiju, Univerzitet u Beogradu (8.5). Oblasti interesovanja : Petrologija sa mineralogijom, Primenjena geohemija , Geohemija i zaštita životne sredine. Diplomirao na analizi sadržaja teških metala u zemljištima Beograda (10) 2006. godine
 • 1998 – 2000. godine Geografski fakultet, Studentski trg, Beograd ; Asistent demonstrator na predmetu „Primenjena geologija“. Vežbe i kolokvijumi za studente prve godine Geografskog fakulteta
 • 200 – 2004. godine Grad Požarevac , Lokalna samouprava , Odbornik u Skupštini Grada (SO)
 • 2003 – 2004. godine Stipendista Fondacije “Friedrich Ebert”, studijske posete Brisel i Strazbur.
 • 2005 – 2006. godine Nacionalni demokratski institut za međunarodne odnose, NDI, Strahinića bana 42a, Beograd, Trening političkih veština, Regionalni trener
 • 2006 – 2007. godine BMD BAU Projektovanje, izvođenje građevinskih radova i konsalting u oblasti hidrotehnike, niskogradnje, visokogradnje i zaštite životne sredine
 • 2006 –2011. godine USAID Program za planiranje i reagovanje u vanrednim situacijama Development Alternatives, Inc., Ekspert za upravljanje u vanrednim situacijama i izradu planova odbrane od poplava, vođa trening tima, trener u programu, zatim Viši savetnik. Oblasti specijalizacije : izrada i održavanje treninga za članove Opštinskih timova za upravljanje vanrednim situacijama u Srbiji; Podizanje kapaciteta lokalnih organizacija; Procena rizika i ugroženosti područja, Krizni menadžment, Komunikacija i koordinacija; Pokretanje procedura. Rukovodilac studijskog putovanja u SAD za rukovodstvo Sektora za vanredne situacije MUP u 2010. godini.
 • 2011 – 2012. godine Rukovodilac Tima USAID Programa za planiranje i reagovanje u vanrednim situacijama; Koordinator za razvoj Nacionalnog trening za vanredne situacije MUP Srbije; Koordinator Programa za sertifikovanje opština, uključujući obuku i tehničku pomoć. Primarna osoba za kontakt sa MUP Sektorom za vanredne situacije; Koordinator združenih operacija Programa, Sektora za vanredne situacije i Crvenog krsta Srbije; Objavio više radova iz oblasti upravljanja vanrednim situacijama. Direktor operacija Programa Ekonomske sigurnosti USAID.
 • 2012 – 2017. godine Continental Wind Serbia (Continental Wind Partners LLC) Razvoj velikih projekata u energetici, Razvoj projekta vetroparkova, Razvoj prvog velikog (158.46MW) vetroparka u Srbiji (Čibuk1 - Dolovo) i drugih projekata CWP – Odgovoran za tehnički deo projekata i njihov uticaj na životnu sredinu, saradnik na pripremi i vođenju međunarodnih tendera za izgradnju elektrane. Član Odbora za zaštitu životne sredine Američke privredne komore (AmCham). Predstavnik CWS u NALED.
 • 2014 – 2017. godine GGE Heat & Power, Gorenje Group, razvoj projekata energetske efikasnosti i novih elektrana – biomasa, biogas i toplotne pumpe. Tehnički savetnik GGE Gorenje Group u diviziji Heat&Power. Razvoj velikih projekata u oblasti daljinskog grejanja, CHP i biogasa u Srbiji – Odgovoran za tehnički deo projekata i njihov uticaj na životnu sredinu i tendere.
 • 2006 - 2017. godine član Gradskog štaba za vanredne situacije, Gradske komisije za izradu strategije održivog razvoja, Radnog tela za upravljanje projektima i Nadzornog odbora JKP Vodovod i kanalizacija u Požarevcu.