Жељко Пантелић

Zeljko PantelicЛични подаци:

Рођен у Београду 1961.год. где је завршио основну школу, гимназију и дипломирао на Технолошко-металуршком факултету.

Остало:
Ожењен, отац двоје деце.

 

Професионална каријера:

Професионалну карјеру започео у индустрији где је у три предузећа (ЕИ „Авала“, ИПМ „Змај“ и „Лифам“) радио на пословима равоја, производње и технологије.

Већ скоро 20 година ради у министарству надлежном за заштиту животне средине, на различитим позицијама: републички инспектор; шеф Одсека републичке инспекције; начелник Одељења за интегралну заштиту животне средине и одрживи развој; помоћник директора Управе за заштиту животне средине за стратегије и програмске политике; начелник Одељења за велике хемијске удесе, хемикалије и биоцидне производе.

Усавршавао се на бројним тренинзима, обукама и програмима у земљи и иностранству (REC, JICA, EBARA, UNEP Basel Convention Regional Center, US EPA, ILEA, British Council, …).

Током рада у министарству учествовао и/или координирао израду више законских прописа и стратешких докумената. Највише је радио у областима: инспекције; стратешког планирања; управљања отпадом (посебно опасним отпадом); заштите од хемијских удеса; израде база података опасних материја и опасног отпада; итд.

Био је члан техничке радне групе УН која је припремила PRTR протокол.

Национални је координатор регионале инспекцијске мреже ECENA.