U Sektoru za nadzor i i preventivno delovanje u životnoj sredine obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine;
 • zaštitu i korišćenje prirodnih dobara;
 • zaštitu od hemijskog udesa kod seveso postrojenja;
 • kontrolu hemikalija i biocidnih proizvoda, zaštitu zemljišta i voda od zagađivanja;
 • zaštitu od jonizujućih i nejonizujućih zračenja;
 • postupanje sa otpadom; kontrolu i koordinaciju poverenih poslova inspekcijskog nadzora;
 • analizu, upravljanje rizicima i preventivno delovanje;
 • prilagođavanje rada inspekcije za zaštitu životne sredine na svim nivoima u Republici Srbiji zahtevima Evropske Unije u cilju sprovođenja Preporuke Saveta Evrope i Skupštine Evrope o Minimalnim kriterijumima za inspekciju zaštite životne sredine;
 • organizovano sprovođenje stručnog usavršavanja  inspektora u okviru posebnih programa;
 • izradu izveštaja i evidencija o sprovođenju inspekcijskog nadzora;
 • učešće u pripremi stručnih osnova u izradi propisa;
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Sektor za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

 • Odeljenje za administrativno-pravne poslove, procenu rizika i stručno usavršavanje
 • Odeljenje za poverene poslove
 • Odeljenje za industriju
 • Odeljenje za udese i hemikalije
 • Odeljenje za otpad, ambalažu i ambalažni otpad
 • Odeljenje za zaštitu biodiverziteta

Interantivna mapa sedišta Inspekcije za zaštite životne sredine (PowerPointShow – 51MB)