Odeljenje za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine obavlja poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblasti kontrole zagađenja vazduha; inspekcijski nadzor u oblasti zaštite od buke; inspekcijski nadzor u oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađenja životne sredine; inspekcijski nadzor u oblasti upravljanja otpadom; inspekcijski nadzor u oblasti planiranja i izgradnje objekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu; inspekcijski nadzor u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova zaštite životne sredine za obavljanje delatnosti;obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Odeljenju za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

  •  Odsek za integrisano sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine
  •  Odsek za zaštitu životne sredine od zagađivanja.

Odsek za integrisano sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine

Odsek za integrisano sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblasti kontrole zagađenja vazduha; inspekcijski nadzor u oblasti zaštite od buke; inspekcijski nadzor u oblasti upravljanja otpadom; inspekcijski nadzor u oblasti planiranja i izgradnje objekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu; inspekcijski nadzor u oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Odsek za zaštitu životne sredine od zagađivanja

Odsek za zaštitu životne sredine od zagađivanja obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblasti kontrole zagađenja vazduha; inspekcijski nadzor u oblasti zaštite od buke; inspekcijski nadzor u oblasti upravljanja otpadom; inspekcijski nadzor u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova zaštite životne sredine za obavljanje delatnosti; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.