Odeljenje za zaštitu životne sredine u oblasti zaštite i korišćenja prirodnih dobara obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblasti kontrole zaštićenih prirodnih dobara; inspekcijski nadzor u oblasti kontrole međunarodnog prometa vrstama koje se nalaze na CITES listama; inspekcijski nadzor kontrole prometa strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta divlje flore i faune; inspekcijski nadzor stručnih organizacija za zaštitu prirode; inspekcijski nadzor nad poslovima poverenim autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave; obavljanje i drugih poslova prema Zakonu o zaštiti životne sredine, Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu, Zakonu o zaštiti prirode i drugim zakonskim propisima iz oblasti zaštite životne sredine; organizuju se zajednički inspekcijski pregledi sa inspektorima drugih organa; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.