Tvining projekat „Dalji razvoj upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u Republici Srbiji“, pokrenut u septembru 2015. godine, sprovodi se u saradnji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Ureda za hemikalije Republike Slovenije i Agencije za životnu sredinu Austrije.

Cilj projekta je pružanje podrške Srbiji da ispuni zahteve pravnih tekovina Evropske unije u domenu životne sredine, odnosno upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima. Do sada je u oblasti hemikalija i biocidnih proizvoda postignut veliki, razumno mogući stepen usaglašenosti našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Međutim, propisi Evropske unije se kontinuirano menjaju i nadležnom ministarstvu, odnosno Odeljenju za hemikalije, potrebna je pomoć u pravilnoj interpretaciji evropskog zakonodavstva kako bi išlo u korak imajući u vidu procese donošenja novih nacionalnih propisa radi daljeg usaglašavanja sa izmenama i dopunama propisa, kao i sa novim propisima koji se donose na nivou EU. Razmena iskustva i unapređenja potrebna su kako bi se osiguralo da Srbija nakon pridruživanja može da odgovori  zahtevima kada je u pitanju učešće u radu tela Evropske agencije za hemikalije i Komisije Evropske unije.

Projekat se finansira iz sredstava EU IPA fondova, u iznosu od 950.000 € i budžeta Republike Srbije u iznosu od 50.000 €.

Ukupna vrednost projekta: 1 000 000 €
Trajanje projekta: 24 meseca


Događaji

O tviningu

Upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima u Evropskoj uniji

Komponente projekta/materijal za preuzimanje

Kontakti

Promotivni materijal projekta