Министарство финансија
Влада Републике Србије
Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније  (CFCU)
Сремска 3-5, 11 000 Београд, Србија
Телефон: + 381 11 20 21 598
E-mail: twinning[at]nullmfin.gov.rs

 

Делегација Европске уније у Републици Србији
Авенија 19a, Владимира Поповића 40/V, 11 070 Београд, Србија
Телефон: + 381 3083 200

 

Вођа пројекта државе чланице
Алојз Грабнер, директор
Уред за хемикалије Републике Словеније
Ајдовшчина 4, 1000 Љубљана, Словенија
Телефон: + 386 1 400 60 39
Email: alojz.grabner[at]nullgov.si

 

Вођа пројекта државе кориснице
Стана Божовић, државни секретар
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Влада Републике Србије
Омладинских бригада 1, 11 070 Београд
Телефон: + 381 11 2600 433
Email: stana.bozovic[at]nulleko.minpolj.gov.rs

 

Твининг канцеларија/корисник пројектних активности:
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије,
Канцеларија бр. 328,
Омладинских бригада 1, 11070 Београд

 

Стални твининг саветник/ЕУ
Весна Тернифи
Телефон: + 381 11 2860 204
Email: vesna.ternifi[at]nullgov.si

 

Стални твининг саветник/РС
Бојана Ђорђевић
Телефон: + 381 11 71 55 227
Email: bojana.djordjevic[at]nulleko.minpolj.gov.rs

Асистент сталног твининг саветника
Марија Благојевић
Телефон: + 381 11 2860 204
Email: ipa.chemicals[at]nulleko.minpolj.gov.rs