Ministarstvo finansija
Vlada Republike Srbije
Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije  (CFCU)
Sremska 3-5, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon: + 381 11 20 21 598
E-mail: twinning[at]nullmfin.gov.rs

 

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Avenija 19a, Vladimira Popovića 40/V, 11 070 Beograd, Srbija
Telefon: + 381 3083 200

 

Vođa projekta države članice
Alojz Grabner, direktor
Ured za hemikalije Republike Slovenije
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: + 386 1 400 60 39
Email: alojz.grabner[at]nullgov.si

 

Vođa projekta države korisnice
Stana Božović, državni sekretar
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Vlada Republike Srbije
Omladinskih brigada 1, 11 070 Beograd
Telefon: + 381 11 2600 433
Email: stana.bozovic[at]nulleko.minpolj.gov.rs

 

Tvining kancelarija/korisnik projektnih aktivnosti:
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije,
Kancelarija br. 328,
Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd

 

Stalni tvining savetnik/EU
Vesna Ternifi
Telefon: + 381 11 2860 204
Email: vesna.ternifi[at]nullgov.si

 

Stalni tvining savetnik/RS
Bojana Đorđević
Telefon: + 381 11 71 55 227
Email: bojana.djordjevic[at]nulleko.minpolj.gov.rs

Asistent stalnog tvining savetnika
Marija Blagojević
Telefon: + 381 11 2860 204
Email: ipa.chemicals[at]nulleko.minpolj.gov.rs