Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) јесте финансијски инструмент Европске уније који подржава стратегију проширења, чија је сврха да пружи помоћ земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима у процесу приступања ЕУ. У оквиру прве компоненте ИПА, која се односи на помоћ у транзицији и изградњи институција, државама кандидатима и потенцијалним кандидатима је доступно више појединачних инструмената помоћи, међу којима је и твининг.

Твининг представља инструмент којим се успоставља и подржава сарадња институција држава чланица ЕУ са одговарајућим институцијама држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у Унији.

Циљ твининга је да пружи подршку кориснику пројекта у погледу транспоновања и спровођења правних тековина Европске уније. Концепт твининга омогућава да се овакав вид подршке остварује кроз директну и интензивну размену искустава стручњака из држава Европске уније и државе кориснице пројекта, чиме се стварају услови за успостављање дугорочне сарадње међу свим актерима који учествују у имплементацији пројектата.