Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) jeste finansijski instrument Evropske unije koji podržava strategiju proširenja, čija je svrha da pruži pomoć zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pristupanja EU. U okviru prve komponente IPA, koja se odnosi na pomoć u tranziciji i izgradnji institucija, državama kandidatima i potencijalnim kandidatima je dostupno više pojedinačnih instrumenata pomoći, među kojima je i tvining.

Tvining predstavlja instrument kojim se uspostavlja i podržava saradnja institucija država članica EU sa odgovarajućim institucijama država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Uniji.

Cilj tvininga je da pruži podršku korisniku projekta u pogledu transponovanja i sprovođenja pravnih tekovina Evropske unije. Koncept tvininga omogućava da se ovakav vid podrške ostvaruje kroz direktnu i intenzivnu razmenu iskustava stručnjaka iz država Evropske unije i države korisnice projekta, čime se stvaraju uslovi za uspostavljanje dugoročne saradnje među svim akterima koji učestvuju u implementaciji projektata.