U cilju davanja informacija i stručnih smernica za potrebe industrije uspostavljen je informativni pult (u daljem tekstu: info pult) za pružanje stručne pomoći zainteresovanim stranama koje stavljaju hemikalije i biocidne proizvode u promet na tržište Republike Srbije i tržište Evropske Unije.

Info pult odgovara na pitanja zainteresovanih strana i usmerava ih kako bi lakše i brže došli do potrebnih informacija neophodnih za pravilnu primenu Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima kao i podzakonskih propisa donetih na osnovu njih. Takođe, info pult odgovara i na pitanja koja se odnose na EU propise sa kojima su usklađeni pomenuti zakoni.

Koje usluge pruža info pult?

 • Daje odgovore na postavljena pitanja u vezi primene odredbi Zakona o hemikalijama, Zakona o biocidnim proizvodima kao i EU propisa iz kojih su transponovane odredbe u ova dva zakona.
 • Usmerava ka pravilnoj primeni obaveza.
 • Kada je to potrebno, usmerava zainteresovane strane i ka drugim izvorima informacija.

Info pult NE daje odgovore koji zahtevaju:

 • detaljno poznavanje tehnološkog postupka određenog sektora industrije;
 • pretraživanje podataka vezano za primenu propisa za određene supstance;
 • proveru ispravnosti podataka bezbednosnog lista;
 • procenu opasnosti i rizika određenih hemikalija.

Sprovođenje svojih zadataka info pult obavlja kroz:

 • Objavljivanje informacija i smernica na zvaničnoj internet prezentaciji ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine
 • Brošure
 • Seminare
 • Ažuriranje baze podataka postavljenih pitanja i odgovora
 • Prezentacije
 • Sastanke/konsultacije
 • Najčešće postavljana pitanja.

Kako postaviti pitanje info pultu?

Sve neophodne informacije vezane za pravilnu primenu Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima, kao i podzakonskih propisa donetih na osnovu njih, zainteresovane strane mogu dobiti isključivo postavljanjem pitanja na imejl adresu:
info.hemikalije[at]nullekologija.gov.rs.

Za ostale kratke informacije 011 2856 534.

Projekat „Ažuriranje Nacionalnog implementacionog plana za sprovođenje Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs)“