Пиктограм опасности је графички приказ опасности који се састоји од сликовног симбола и других графичких елемената као што су оквир и боја позадине, а који указује на информације својствене предметној опасности.

gif
eps
етикета

gif
eps
етикета

gif
eps
етикета

gif
eps
етикета

gif
eps
етикета

 

gif
eps
етикета

gif
eps
етикета

gif
eps
етикета

gif
eps
етикета

Напомена: Документа у GIF формату су RGB. За CMYK боје користе се “етикета“ документа (ови документи су у TIF формату за директну штампу етикете, слика је ротирана за 45°)