Piktogram opasnosti je grafički prikaz opasnosti koji se sastoji od slikovnog simbola i drugih grafičkih elemenata kao što su okvir i boja pozadine, a koji ukazuje na informacije svojstvene predmetnoj opasnosti.

gif
eps
etiketa

gif
eps
etiketa

gif
eps
etiketa

gif
eps
etiketa

gif
eps
etiketa

 

gif
eps
etiketa

gif
eps
etiketa

gif
eps
etiketa

gif
eps
etiketa

Napomena: Dokumenta u GIF formatu su RGB. Za CMYK boje koriste se “etiketa“ dokumenta (ovi dokumenti su u TIF formatu za direktnu štampu etikete, slika je rotirana za 45°)