Хемикалије нас окружују током целог живота и представљају саставни део сваког производа који купујемо. Људи их могу синтетисати, а могу се наћи и у природном облику. Лекови који спречавају или лече болести састоје се од хемикалија; припремамо храну користећи хемикалије, а опет хемикалије се сматрају потенцијално опасним и застрашујућим.

Колико су хемикалије значајне и како их можемо безбедно користити?

Често се сматра да хемикалије треба избегавати. Међутим, истина јесте да су нам хемикалије неопходне.

Хемикалије нам омогућавају коришћење топлоте и електричне енергије, куповину различите врсте робе (нпр. одећа, играчке, намештај, техника и др.), као и непрекидан приступ различитим врстама информација кроз електронску комуникацију где год да се налазимо. Многе промене које се дешавају у свету око нас заправо су последица утицаја великог броја хемикалија.

Безбедно управљање хемикалијама током целог животног циклуса хемикалије, од екстракције или производње, преко примене па до њиховог одлагања, неопходно је како би се избегли непожељни утицаји по здравље људи, животиња и животну средину.

Међутим, постоје две стране „медаље“ пошто хемикалије могу бити „добар слуга“, али и „лош господар“. Да би се искористиле предности које оне пружају, морате научити да њима рукујете обазриво као и да било какав опасан утицај од излагања хемикалијама сведете на минимум. Свакако, треба да научите да их поштујете. Неке хемикалије су опасне и са њима морате поступати на правилан начин.

Питате се како?

Погледајте паковање хемикалије или производа који користите и пажљиво прочитајте шта пише на етикети. Упутства схватите озбиљно јер се ту налазе због ваше сигурности. Етикета постоји да бисте знали како да останете безбедни!

Покушајте да сведете на минимум излагање опасним хемикалијама тако што ћете их користити на адекватан начин, у одговарајуће сврхе и у препорученој количини. За одређене хемикалије (нпр. дезинфицијенси, детергенти…) или производе, на етикети или у приложеном упутству наведен је начин коришћења и дозирање које се препоручује за примену. Дакле, поред тога што сами одлучујете које хемикалије уносите у свој дом, доносите и одлуку да ли ћете те хемикалије користити на безбедан начин.

Ниво ризика који носи коришћење хемикалија, иако зависи од особина саме хемикалије, од учесталости и трајања излагања, зависи и од тога да ли хемикалију употребљавате на правилан начин.

Имате право и искористите га како бисте добили информацију о томе шта се налази у хемикалији или производу који купујете. Питајте продавце уколико вам је потребно додатно разјашњење садржаја етикете или информације из безбедносног листа (о опасностима по здравље људи и животну средину, правилном руковању са опасном хемикалијом, мерама безбедности приликом руковања, као и мерама прве помоћи у случају несреће, уколико нису јасно наведени на етикети). На тај начин можете избећи коришћење хемикалије или производа који садржи ове супстанце и одабрати други, безбеднији.

Будите информисани, првенствено ради безбедности и здравља вас и ваше породице!

ЕТИКЕТА ХЕМИКАЛИЈЕ
– ПРВО УПОЗОРЕЊЕ О ОПАСНОСТИ
2 informisan potrosac 2015_SREDJENOИНФОРМИСАН ПОТРОШАЧ
 0 Brosure i materijaliБРОШУРЕ И МАТЕРИЈАЛИ  ХЕМИКАЛИЈЕ У СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ
 ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ У ПРОИЗВОДИМА  СУПСТАНЦЕ КОЈЕ ИЗАЗИВАЈУ ЗАБРИНУТОСТ
 БЕЗБЕДНИЈЕ АЛТЕРНАТИВЕ

 7 Dodatne informacije_SREDJENOДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ