Како препознати опасну хемикалију?

На амбалажи опасне хемикалије мора се налазити етикета  са информацијама на српском језику. Потрошачи се путем етикете информишу о степену и природи опасности коју хемикалија представља. На етикети се такође налазе обавештења о мерама предострожности која описују мере које треба предузети да би се смањио ризик при коришћењу опасне хемикалије, односно да би потрошачи могли да је користе на безбедан начин.

На први поглед, уочава се пиктограм опасности – уоквирени симбол који приказује како хемикалија може деловати, односно какав опасан утицај може имати на живот и здравље људи или по животну средину. Симбол је црне боје, на белој подлози, са црвеним оквиром.

Поред пиктограма, на етикети се налазе и:

  • реч упозорења („Опасност“ или „Пажња“);
  • обавештења о опасности;
  • обавештења о мерама предострожности и др.

Реч „опасност“ упозорава на веома опасне, а „пажња“ на мање опасне категорије опасности. Обавештење о опасности додатно појашњава значење пиктограма. Уз један исти пиктограм, може се наћи више обавештења о опасности, што зависи од ефеката које хемикалија може имати на здравље људи и животну средину. Обавештење о мерама предострожности описује како безбедно поступати са хемикалијом и шта треба предузети уколико дође до случајног излагања.

Како изгледају пиктограми?

 ПИКТОГРАМ ИНФОРМАЦИЈЕ
 Експлозивност
GHS01Симбол:
бомба која експлодира
Шта значи овај пиктограм?
Нестабилан експлозив.
Експлозив, опасност од масовне експлозије.
Експлозив, опасност од избацивања пројектила.
Експлозив, опасност од пожара, ударног таласа или избацивања пројектила.
Масовна експлозија при излагању пламену.
Где се све може налазити?
Ватромет, муниција.
Пример мера предострожности:
Прибавити посебна упутства пре употребе.
Пре руковања обавезно прочитати све мере предострожности и безбедности.
Држати даље од извора топлоте / варница / отвореног пламена / врућих површина. – Забрањено пушење.
Носити заштитне рукавице / заштитну одећу / заштитне наочаре / заштиту за лице.
Користити потребну личну заштитну опрему.
Ризик од експлозије у случају пожара.

Запаљивост
GHS02
Симбол:
пламен
  

Шта значи овај пиктограм?
Веома запаљиви гас.
Запаљиви гас.
Веома запаљиви аеросол.
Запаљиви аеросол.
Веома лако запаљива течност и пара.
Лако запаљива течност и пара.
Запаљива течност и пара.|
Запаљива чврста супстанца или смеша.
Где се све може налазити?
Уље за лампе, бензин, средство за скидање лака са ноктију.
Пример мера предострожности:
Не прскати на отворени пламен или други извор паљења.
Држати даље од извора топлоте / варница / отвореног пламена / врућих површина. – Забрањено пушење.
Чувати амбалажу чврсто затворену.
Чувати на хладном.
Заштитити од сунчеве светлости.
 

Оксидујуће
GHS03Симбол:
пламен преко круга

  

Шта значи овај пиктограм?
Може да изазове или подстакне ватру, оксидујуће средство.
Може да изазове пожар или експлозију; јако оксидујуће средство.
Где се све може налазити?
Избељивачи, медицински кисеоник.
Пример мера предострожности:
Држати даље од извора топлоте / варница / отвореног пламена / врућих површина. – Забрањено пушење.
Носити заштитне рукавице / заштитну одећу / заштитне наочаре / заштиту за лице.
Хитно испрати контаминирану одећу и кожу са доста воде пре скидања одеће.
Гасови под притиском
GHS04Симбол:
цилиндар за гас
Шта значи овај пиктограм?
Садржи гас под притиском; може да екпслодира ако се излаже топлоти.
Садржи расхлађени течни гас, може да изазове промрзлине или повреде.
Где се све може налазити?
Боце за гасове.
Пример мера предострожности:
Заштитити од сунчеве светлости.
Носити рукавице које штите од хладноће / заштиту за лице / заштиту за очи.
Хитно потражити медицински савет / мишљење.
 

Корозивност
GHS05
Симбол:
корозија

  

Шта значи овај пиктограм?
Може бити корозивно за метале.
Изазива тешке опекотине коже и оштећење ока.
Где се све може налазити?
Средства за чишћење одвода, сирћетна киселина, хлороводонична киселина, амонијак.
Пример мера предострожности:
Не удисати прашину / дим / гас / маглу / пару / спреј.
Опрати … детаљно након руковања.
Носити заштитне рукавице / заштитну одећу / заштитне наочаре / заштиту за лице.Складиштити под кључем.
Чувати само у оригиналној амбалажи.
 

Акутна токсичност
GHS06
Симбол:
лобања и укрштене кости

  

Шта значи овај пиктограм?
Смртоносно ако се прогута.
Смртоносно у контакту са кожом.
Смртоносно ако се удише.
Токсично ако се прогута.
Токсично у контакту са кожом.
Токсично ако се удише.
Где се све може налазити?
Пестициди, биоциди, метанол.
Пример мера предострожности:
Опрати … детаљно након руковања.
Не јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом.
АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати Центар за контролу тровања или лекара.
Испрати уста.
Складиштити у затвореној амбалажи.
Не дозволити контакт са очима, кожом или одећом.
Носити заштитне рукавице / заштитну одећу / заштитне наочаре / заштиту за лице.
АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Пажљиво опрати са пуно сапуна и воде.
Хитно уклонити / скинути сву контаминирану одећу.
Скинути контаминирану одећу и опрати је пре поновне употребе.
Не удисати прашину / дим/ гас / маглу / пару / спреј.
Користити само на отвореном или у добро проветреном простору.
У случају неадекватне вентилације носити опрему за заштиту респираторних органа.
АКО СЕ УДИШЕ: Изнети повређену особу на свеж ваздух и обезбедити да се одмара у положају који не омета дисање.
Складиштити под кључем.
 Опасност по здравље / опасност по озонски омотач
GHS07
Симбол:
знак узвика
  
Шта значи овај пиктограм?
Може да изазове иритацију респираторних органа.
Може да изазове поспаност и несвестицу.
Може да изазове алергијске реакције на кожи.
Доводи до јаке иритације ока.
Изазива иритацију коже.
Штетно ако се прогута.
Штетно у контакту са кожом.
Штетно ако се удише.
Штети јавном здрављу и животној средини тако што оштећује озон у горњој атмосфери.
Где се све може налазити?
Биоциди, детергенти за прање, средства за чишћење тоалета, течности за хлађење.
Пример мера предострожности:
Избегавати удисање прашине / дима / гаса / магле / паре / спреја.
Користити само на отвореном или у добро проветреном простору.
АКО СЕ УДИШЕ: Изнети повређену особу на свеж ваздух и обезбедити да се одмара у положају који не омета дисање.
АКО СЕ ПРОГУТА: Позвати Центар за контролу тровања или лекара, уколико се не осећате добро.
Носити заштитне рукавице / заштитну одећу / заштитне наочаре / заштиту за лице.
АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Опрати са пуно сапуна и воде.
АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.
Не јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом.
Озбиљна опасност по здравље
GHS08
Симбол:
опасност по здравље
  
Шта значи овај пиктограм?
Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева.
Доводи до оштећења органа.
Може да доведе до оштећења органа.
Може штетно да утиче на плодност или на плод.
Сумња се да може штетно да утиче на плодност или на плод.
Може да доведе до појаве карцинома.
Сумња се да може да доведе до појаве карцинома.
Може да доведе до генетских дефеката.
Сумња се да може довести до генетских дефеката.
Ако се удише може да доведе до појаве алергијских реакција, астме или проблема са дисањем.
Где се све може налазити?
Терпентин, бензин, уље за лампе.
Пример мера предострожности:
АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати Центар за контролу тровања или лекара.
Не изазивати повраћање.
Складиштити под кључем.
Не удисати прашину / дим / гас / маглу / пару / спреј.
Опрати …детаљно након руковања.
Не јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом.
Потражити медицински савет/ мишљење, ако се не осећате добро.
Ако дође до излагања: Позвати Центар за контролу тровања или лекара.
Прибавити посебна упутства пре употребе.
Пре руковања обавезно прочитати све мере предострожности и безбедности.
Користити потребну личну заштитну опрему.
Ако дође до излагања или се сумња да је дошло до излагања: Потражити медицински савет/ мишљење.
Избегавати удисање прашине/ дима/ гаса/ магле/ паре/ спреја.
У случају неадекватне вентилације носити опрему за заштиту респираторних органа.
АКО СЕ УДИШЕ: Уколико је дисање отежано, изнети повређену особу на свеж ваздух и обезбедити да се одмара у положају који не омета дисање.
 Опасност по животну средину
GHS09Симбол:
животна средина
  
Шта значи овај пиктограм?
Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.
Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.
Где се све може налазити?
Пестициди, биоциди, бензин, терпентин.
Пример мера предострожности:
Избегавати испуштање / ослобађање у животну средину.
Сакупити просути садржај.

Хемикалије на којима се налазе овакви елементи обележавања могу изазвати повреде и довести вас у озбиљну опасност. Користите хемикалије на безбедан начин, увек прочитајте садржај етикете, научите шта етикета значи и хемикалију користите искључиво у складу са упутством за употребу.