07 - 1 Dodatne infoDa li će hemikalije (supstance i smeše kao što su detergenti, boje i lakovi, biocidni proizvodi i dr.) negativno uticati na vaše zdravlje, zavisi ne samo od vrste i količine opasne hemikalije, već i od vas samih. Da biste uticaj hemikalija sveli na minimum, potrebno je da se pridržavate određenih pravila.

Potrebno je da već pri kupovini hemikalije koju želite da koristite, proučite sadržaj etikete i uputstvo za upotrebu hemikalije. Posebno obratite pažnju na ambalažu opasnih hemikalija jer ona mora da bude takva da omogućava bezbedno korišćenje. Ambalaža sa zatvaračem koji deci otežava otvaranje obavezna je npr. kod sredstava koja se koriste za uklanjanje kamenca.

Čuvanje hemikalija u domaćinstvu

 • Hemikalije uvek čuvajte na mestima koja su nedostupna deci i kućnim ljubimcima, a po mogućstvu u ormaru pod ključem. Ukoliko imate uslove, opasne hemikalije, poput npr. insekticida, rodenticida i sl. čuvajte u prostoriji sa dobrom ventilacijom ili u obezbeđenom prostoru u bašti.
 • Prehrambene proizvode, lekove i sl. nikada ne držite u istom ormaru sa hemikalijama.
 • Hemikalije uvek držite u dobro zatvorenoj, originalnoj ambalaži kako ne bi došlo do izlivanja sadržaja ili nenamernog korišćenja u pogrešne svrhe. Najčešće „opasne navike“ su presipanje hemikalija iz originalne ambalaže u ambalažu drugih proizvoda, posebno u ambalažu prehrambenih ili kozmetičkih proizvoda.
 • Vodite računa da je uputstvo za upotrebu hemikalije uvek dostupno i čitljivo.
 • U domaćinstvu čuvajte samo one količine hemikalija koje su vam zaista potrebne.
 • Ne čuvajte velike količine zapaljivih ili oksidujućih hemikalija u domaćinstvu. Čuvajte ih na mestima gde ne mogu biti izložene varnicama ili vatri (npr. udaljeno od roštilja ili šporeta na drva ili gas).

Korišćenje hemikalija u domaćinstvu

 • Hemikalije nikada ne mešajte sa drugim hemikalijama, jer se posledice ne mogu predvideti. Mešanjem hemikalija može doći do reakcije oslobađanja otrovnih gasova ili burne reakcije poput eksplozije, požara i dr.
 • Ne koristite hemikalije u većoj količini od one koja je preporučena na etiketi i u uputstvu.
 • Hemikalije nikada ne držite otvorene, jer u trenutku nepažnje deca ili kućni ljubimci mogu lako doći do njih, čime im se može ugroziti bezbednost.
 • Prilikom korišćenja opasnih hemikalija u domaćinstvu potrebno je da redovno provetravate prostorije.

Dodatni saveti

 • Upotreba osveživača prostora nikada ne može zameniti prirodni svež vazduh, tako da je redovno provetravanje uvek bolji izbor.
 • Koristite hemikalije samo kada su zaista neophodne (npr. navucite mrežicu protiv komaraca da bi ste izbegli upotrebu sredstava za odbijanje ili suzbijanje insekata).
 • Radi uklanjanja viška detergenata za pranje veša, potrebno je da dodatno isperete veš (npr. uključite program za dodatno ispiranje pri mašinskom pranju).
 • Pre prvog korišćenja obavezno dobro operite tekstilne proizvode, jer je uobičajeno da se ovakvi proizvodi tretiraju određenim hemikalijama (biocidnim proizvodima) da bi se sprečilo dejstvo insekata ili pojave buđi.
 • Neiskorišćene količine hemikalija nemojte ispuštati u životnu sredinu, već odložite na adekvatan i propisan način.
 • Ambalažu hemikalije nemojte koristiti u druge svrhe i odložite je na adekvatan i propisan način.

Šta preduzeti ukoliko se sumnja da je došlo ili dođe do trovanja ili drugih neželjenih efekata?

U ovom slučaju treba ostati miran i postupiti u skladu sa uputstvom na ambalaži hemikalije. Preporučeno je da po potrebi posetite svog lekara radi dobijanja saveta i/ili da se u što kraćem roku obratite Nacionalnom centru za kontrolu trovanja (telefon: 011/266-11-22; 266-27-55).

Pogledajte oko sebe i dobro razmislite šta se nalazi u blizini hemikalija koje su u vašem domaćinstvu!