Колико пута сте купили неку хемикалију или производ а да нисте прочитали шта пише на етикети? Можда сте помислили да је то губљење времена, да ту нема информација које су од значаја за вас као потрошача…

Да ли сте знали да када уђете у продавницу и купите детергент за прање веша, омекшивач, средство за чишћење рерне или средство које има антибактеријско дејство, у свој дом можда уносите опасне хемикалије?

Хемикалија јесте супстанца и смеша, а многе супстанце и смеше су опасне. На етикети опасне хемикалије постоје важне информације које вам омогућавају безбедно коришћење и зато пажљиво прочитајте етикету на амбалажи!

Опасне хемикалије се у продавницама морају држати одвојено од друге робе. Продавац је дужан да вам на захтев пружи објашњење о садржају етикете и информације из безбедносног листа (о опасностима по здравље људи и животну средину, правилном руковању са опасном хемикалијом, мерама безбедности приликом руковања, као и мерама прве помоћи у случају несреће). Безбедносни лист представља „личну карту“ хемикалије и садржи нарочито: идентификацију хемикалије, податке о својствима хемикалије, начину коришћења, превентивне мере, мере за смањење ризика и податке о снабдевачу хемикалије.

Да ли сте знали да међу опасним хемикалијама посебну пажњу треба посветити супстанцама које се налазе на Листи супстанци које изазивају забринутост и супстанцама кандидатима за Листу супстанци које изазивају забринутост?

Произвођач, увозник или дистрибутер производа који садржи супстанцу са Листе супстанци које изазивају забринутост или супстанцу кандидата за Листу супстанци које изазивају забринутост (у даљем тексту ће се супстанце са обе поменуте листе називати: супстанце које изазивају забринутост) у концентрацији већој од 0,1%, дужан је да вам на захтев, без накнаде, достави информацију о томе да ли производ садржи супстанцу која изазива забринутост. Ова обавеза прописана је Законом о хемикалијама и односи се на производе у складу са дефиницијом из поменутог закона (на пример: амбалажа, обућа и текстил, намештај, играчке, електрични уређаји, накит, спортска опрема итд.).

Како доћи до информације о супстанцама које изазивају забринутост?

Информацију о присуству супстанци које изазивају забринутост можете захтевати у радњи у којој сте купили производ од продавца, али такође и од произвођача или увозника производа. Препоручљиво је да захтев доставите у писаној форми тако што ћете навести тачан назив и опис производа, захтевати информацију о присуству супстанци које изазивају забринутост у том производу или амбалажи. У случају да се нека од поменутих супстанци налази у производу у концентрацији већој од 0,1%, снабдевач је у складу са чланом 27. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) у обавези да вам ту информацију достави. Међутим, снабдевач није у обавези да вам достави информацију о другим супстанцама у производу, па чак ни о супстанцама које изазивају забринутост ако су присутне у мањој концентрацији од 0,1%. То могу урадити искључиво на добровољној основи. У сваком случају, снабдевач би требало да вас информише и ако његов производ уопште не садржи супстанце које изазивају забринутост.

Право да захтевате овакву информацију не односи се на смеше попут боја и лакова, детергенте, лепкове, козметику или храну.

Шта учинити уколико снабдевач не одговори на ваш захтев?

Уколико не добијете одговор на ваш захтев, обратите се министарству надлежном за спровођење Закона о хемикалијама, односно Министарству пољопривреде и заштите животне средине, надлежној инспекцији за заштиту животне средине.

Постоји могућност да снабдевачи нису свесни свих својих обавеза прописаних законом. Уколико захтевате да остварите своје право на информацију, тиме ћете и ви учествовати у подизању свести јавности!

Који су наши циљеви?

Грађани су у свакодневном животу изложени великом броју хемикалија, а тај број свакодневно расте. Ради очувања здравља и безбедности људи, као и животне средине, веома је важно да будете информисани о правилној и безбедној употреби хемикалија. Деца су највише изложена негативним ефектима хемикалија које се могу наћи у производима попут пластичних глодалица, у играчкама, подлогама за играње итд.

На глобалном нивоу, повећана употреба различитих хемикалија доводи се у везу и са порастом броја обољења, попут канцера. Из наведених разлога, важно је бити информисан и безбедно поступати са хемикалијама.

Додатно, добра информисаност потрошача ће појачати критеријуме за доношење одлуке приликом куповине производа. Када знате шта су опасне хемикалије, где се све могу налазити, које су то супстанце које изазивају забринутост – лако ћете одлучити који производ ће користити ваша породица.