Za koje hemikalije izvoznici moraju da sprovedu PIC postupak?

PIC postupak sprovodi se za:

Za koje hemikalije se ne sprovodi PIC postupak?

PIC postupak se ne sprovodi za hemikaliju sa Spiska Roterdamske konvencije (Deo 2. odeljak B Priloga 1. Pravilnika o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija) ako se ta hemikalija u zemlji u koju se izvozi koristi za kategoriju koja nije navedena na ovom spisku.

Na šta treba obratiti pažnju?

Hemikalije iz Dela 2. Priloga 1. Pravilnika o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija možete da izvezete samo ako ste od ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine dobili potvrdu u kojoj se navodi saglasnost zemlje u koju se izvozi.

Ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine šalje zahtev za dobijanje saglasnosti za izvoz u vaše ime. Proverite unapred da li je uvoz vaše hemikalije odnosno proizvoda dozvoljen u zemlji u koju izvozite, jer se može desiti da zemlja u koju izvozite ne da saglasnost.

Kada ugovarate izvoz hemikalija uzmite u obzir vreme koje je potrebno da bi se dobila saglasnost. Zahtev za sprovođenje PIC postupka treba predati dovoljno pre planiranog datuma izvoza, jer je nekada potrebno više od 30 dana da bi se dobila saglasnost ako zemlja u koju se izvozi ne odgovori na prvi zahtev za saglasnost.

Kome se podnosi zahtev za sprovođenje PIC postupka?

Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine.

PIC POSTUPAK – KORAK PO KORAK

  1. Izvoznik podnosi zahtev za sprovođenje PIC postupka(Prilog 3. Pravilnika o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija) ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine uz koji dostavlja popunjen obrazacdat u Prilogu 2. Pravilnika o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija i bezbednosni list hemikalije koju namerava da izveze;
  2. Ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine proverava dokumentaciju i priprema obaveštenje o izvozu i zahtev za saglasnost:
  • ako je neophodna dopuna dokumentacije ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine zahteva od izvoznika da dopunu dostave u roku od 7 dana;
  • ako izvoznik ne dostavi dokumentaciju u predviđenom roku, ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine zaključkom odbacuje zahtev kao nepotpun.
  1. Ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine dostavlja obaveštenje o izvozu nadležnom organu zemlje u koju se izvozi hemikalija i od tog organa traži saglasnost za izvoz te hemikalije.
  2. Ako je ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine dobilo odgovor od nadležnog organa zemlje u koju se izvozi hemikalija, izdaje izvozniku potvrdu sa odgovorom nadležnog organa zemlje u koju se izvozi hemikalija.

Šta izvoznik treba da radi pri izvozu?

  • da ima potvrdu o sprovedenom PIC postupku dobijenu od strane ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine;
  • da se uskladi sa opštim zahtevima za izvoz supstanci i smeša;
  • da se uskladi sa bilo kojim instrukcijama ili zahtevima sa informacijom iz zemlje koja uvozi.

Šta još izvoznik treba da radi?

Zahtev za dobijanje saglasnosti ponovo se podnosi pre isteka tri godine od kalendarske godine kada je saglasnost dobijena, osim ako je u saglasnosti određen rok važenja te saglasnosti i tada se zahtev za dobijanje saglasnosti podnosi pre isteka tog roka.

Izvoz hemikalije za koju je ponovo podnet zahtev, može da se nastavi dok se čeka dobijanje saglasnosti, ali najduže 12 meseci od dana ponovnog podnošenja zahteva.

Zahtev za dobijanje saglasnosti ponovo se podnosi u roku ne dužem od 12 meseci od datuma podnošenja prvog zahteva ako saglasnost nije dobijena.