Министарство надлежно за заштиту животне средине у сарадњи са Привредном комором Србије и у оквиру UNIDO пројекта „Ажурирање Националног имплементационог плана за спровођење Стокхолмске конвенције“ организовало је тродневни семинара који се састојао из два дела:

  • I део – валидација техничких извештаја и
  • II део – дводневна обука за дефинисање националних приоритета и акционих планова за ажурирање НИП-а.

Семинар је организован у периоду 24-26 новембра 2014. године и одржан је у просторијама Привредне коморе Србије.

Технички извештаји са ажурираним инвентарима старих POPs хемикалија и инвентарима нових POPs хемикалија припремљени су од стране националних експерата у сарадњи са члановима радних група, које су дефинисане на Уводном семинару одржаном у мају 2014 године.

Циљ овог семинара била је валидација инвентара старих и нових POPs хемикалија од стране међународног УНИДО експерта као и свих заинтересованих страна, дефинисање националних приоритети у овој области и израда нацрта акционих планова.

Семинару је присуствовало око 30 учесника, међу којима су били представници Координационог комитета и Пројектног тима за ажурирање НИП, представници релевантних министарстава, индустрије, научно-истраживачког сектора и сектора цивилног друштва.

I део – Првог дана семинара представљени су технички извештаји ажурираних инвентара старих POPs хемикалија и успостављених прелиминарних инвентара нових POPs хемикалија, као и преглед социо-економског аспекта и аспект родне равноправности у контексту управљања POPs, од стране националних консултаната. Након одржане широке дискусије, технички извештаји су прихваћени од стране међународног УНИДО консултанта проф. др. Ivan Holoubek као и свих учесника валидационог семинара.

II део – Другог дана семинара учесници су подељени у радне групе које су уз помоћ националних консултаната дефинисале националне приоритете на основу техничких извештаја, који су представљени претходног дана. Трећег дана семинара, радне групе су сачиниле списак активности којима ће се реализовати дефинисани национални приоритети, који је потом преточен у нацрт акционих планова за управљање POPs хемикалија који ће бити саставни део ажурираног НИП.

Агенда

Презентације:

Фотографија:

tacka 16. slika