1Министарство пољопривреде и заштите животне средине организовало је завршни семинар у оквиру пројекта „Ажурирање Националног имплементационог плана за спровођење Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs)“.

Семинар је организован 29. априла 2015. године и одржан у просторијама хотела „CROWNЕ PLAZA“.

Основи циљ завршног семинара била је презентација остварених циљева пројекта и финалног нацрта ажурираног НИП Стокхолмске конвенције свим заинтересованим странама.

Семинар је отворио помоћник министра Александар Весић, након чега су уводну реч дали директор пројекта, Соња Роглић и национални координатор пројекта, Христина Стевановић Чарапина.

2Семинару је присуствовало око 60 учесника, међу којима су били представници Координационог комитета и Пројектног тима за ажурирање НИП, представници релевантних министарстава, индустрије, научно-истраживачког сектора и сектора цивилног друштва.

Представници министарства надлежног за заштиту животне средине, национални координатор пројекта и национални консултанти одржали су следеће презентације:

 1. Имплементација Стокхолмске конвенције у Републици Србији – Иван Ђуричковић, национална контакт особа за Стокхолмску конвенцију и руководилац пројектног тима, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
 2. Методологија реализације активности на пројекту „Ажурирање НИП за спровођење Стокхолмске конвенције о POPs“ – др Христина Стевановић Чарапина, национални координатор пројекта, УНИДО
 3. Институционално-законодавни оквир управљања POPs у Републици Србији – Небојша Дамјановић, члан пројектног тима, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
 4. POPs контаминирана подручја; Нивои POPs хемикалија у медијумима животне средине и храни; Преглед техничке инфраструктуре за истраживања, мониторинг и развој из области POPs – мр Јасминка Ранђеловић, национална консултанткиња
 5. Ажурирани инвентар PCB – мр Јасминка Ранђеловић, национална консултанткиња
 6. Ажурирани инвентар POPs пестицида – мр Катарина Кринуловић, национална консултанткиња
 7. Ажурирани инвентар ненамерно произведених POPs – Проф. др Александар Јововић, национални консултант
 8. Прелиминарни PFOS инвентар – др Јелена Милић, национална консултанткиња
 9. Прелиминарни инвентар PBDEs, HBB и HBCD – др Маријана Ћурчић, национална консултанткиња
 10. Социо-економска анализа управљања POPs у Републици Србији – Проф. др Звонко Брњас, национални консултант
 11. Аспекти родне равноправности у управљању POPs – Вишња Баћановић, национална консултанткиња
 12. Стратегија комуникације и подизање свести о POPs – Александра Рашовић, члан пројектног тима, Министарство пољопривреде и заштите животне средине