Statistički podaci koji se nalaze na ovoj stranici bazirani su na informacijama sadržanim u sveobuhvatnoj elektronskoj bazi podataka Registra hemikalija.

1.Prikaz broja kompanija koje su podnele prijavu za upis hemikalija u Registar hemikalija i ukupnog broja hemikalija koje su prijavljene i upisane u Registar hemikalija po godinama

  Grafikon 1.1. Prikaz broja kompanija koje su podnele prijavu za upis hemikalija u Registar hemikalija (period od 2010. do 2018. godine)

 

Grafikon 1.2. Prikaz ukupnog broja prijavljenih hemikalija koje su stavljene u promet u RS (period od 2010. do 2018. godine)

 

Grafikon 1.3 prikaz prijavljene količine hemikalija u tonama [t], stavljene u promet u RS (period od 2010. do 2018. godine)

 

 

 

2. Pregled podataka o hemikalijama prema poreklu

 Prikaz udela količina hemikalija koje su stavljene u promet u odnosu na poreklo, odnosno udeli  uvezenih i proizvedenih hemikalija.

 

3. Pregled podataka o hemikalijama prema podacima o opasnosti

Na osnovu podataka o obeležavanju hemikalija, prikazana je zastupljenost (u odnosu na masu)  opasnih hemikalija (za sve klase opasnosti) kao i onih koje nisu obeležene kao opasne.

(GHS01 Bomba koja eksplodira; GHS02 Plamen; GHS03 Plamen preko kruga; GHS04 Cilindar za gas; GHS05 Korozija; GHS06 Lobanja i ukrštene kosti; GHS07 Znak uzvika; GHS08 Opasnost po zdravlje ljudi; GHS09 Životna sredina; Nema GHS oznaku)

 

4. Pregled količine prijavljenih hemikalija u odnosu na kategoriju korišćenja za podatke iz 2018 – te