У 2010. години више од 23.000 хемикалија је стављено у промет на тржиште Републике Србије. Половина од укупног броја хемикалија није била класификована као опасна.

Удео токсичних хемикалија по броју је мали, али је по количини веома значајан. Хемикалије које имају ефекте при директном контакту, као што су иритативне и штетне хемикалије, чине 30% свих хемикалија које су стављене у промет. Корозивне хемикалије чине 3,66 % од укупног броја хемикалија.

05 slika 1

Слика 1. Приказ података о опасности хемикалија које су стављене у промет у РС (2010. година)

У 2011. години више од 32.000 хемикалија је стављено у промет на тржиште Републике Србије. Половина од укупног броја хемикалија није била класификована као опасна.

Подаци показују да је и за 2011. годину удео токсичних хемикалија по броју мали, али да је по количини веома значајан. Хемикалије које имају ефекте при директном контакту, као што су иритативне и штетне хемикалије, чине 35% свих хемикалија које су стављене у промет. Корозивне хемикалије чине 3,45 % од укупног броја хемикалија.

05 slika 2

Слика 2. Приказ података о опасности хемикалија које су стављене у промет у РС (2011. година)