Годишње се на тржиште Републике Србије стави у промет приближно 30.000 хемикалија. Према досадашњим подацима, број увезених хемикалија је већи од броја произведених хемикалија. Међутим, поређењем количине произведених и увезених хемикалија које се стављају у промет на тржиште Републике Србије, тај однос је знатно другачији.

У 2010. години укупна количина хемикалија која је стављена у промет износила је 19.562.680,7941 тона. Од укупне количине хемикалија 78% је произведено у Републици Србији док је 22 % увезено, и то углавном са територије Европске уније.

01 slika 1

Слика 1. Приказ количина хемикалија (изражених у процентима) које су стављене у промет у РС (2010. година)

У 2011. години укупна количина хемикалија која је стављена у промет износила је 9.081.192,6552 тоне. Од укупне количине хемикалија 65% је произведено у Републици Србији док је 35% увезено, углавном из Европске уније и азијских земаља.

01 slika 2

Слика 2. Приказ количина хемикалија (изражених у процентима) које су стављене у промет у РС (2011. година)

Подаци о односу произведених и увезених хемикалија у 2012. години обрађени су на узорку од 60% пријава које су поднете ради уписа хемикалија у Регистар хемикалија. У 2012. години укупна количина хемикалија која је стављена у промет износила је 6.396.693,9392 тоне, при чему је уједначен однос произведених и увезених хемикалија.

01 slika 3

Слика 3. Приказ количина хемикалија (изражених у процентима) које су стављене у промет у РС (2012. година)