Godišnje se na tržište Republike Srbije stavi u promet približno 30.000 hemikalija. Prema dosadašnjim podacima, broj uvezenih hemikalija je veći od broja proizvedenih hemikalija. Međutim, poređenjem količine proizvedenih i uvezenih hemikalija koje se stavljaju u promet na tržište Republike Srbije, taj odnos je znatno drugačiji.

U 2010. godini ukupna količina hemikalija koja je stavljena u promet iznosila je 19.562.680,7941 tona. Od ukupne količine hemikalija 78% je proizvedeno u Republici Srbiji dok je 22 % uvezeno, i to uglavnom sa teritorije Evropske unije.

01 slika 1

Slika 1. Prikaz količina hemikalija (izraženih u procentima) koje su stavljene u promet u RS (2010. godina)

U 2011. godini ukupna količina hemikalija koja je stavljena u promet iznosila je 9.081.192,6552 tone. Od ukupne količine hemikalija 65% je proizvedeno u Republici Srbiji dok je 35% uvezeno, uglavnom iz Evropske unije i azijskih zemalja.

01 slika 2

Slika 2. Prikaz količina hemikalija (izraženih u procentima) koje su stavljene u promet u RS (2011. godina)

Podaci o odnosu proizvedenih i uvezenih hemikalija u 2012. godini obrađeni su na uzorku od 60% prijava koje su podnete radi upisa hemikalija u Registar hemikalija. U 2012. godini ukupna količina hemikalija koja je stavljena u promet iznosila je 6.396.693,9392 tone, pri čemu je ujednačen odnos proizvedenih i uvezenih hemikalija.

01 slika 3

Slika 3. Prikaz količina hemikalija (izraženih u procentima) koje su stavljene u promet u RS (2012. godina)