Извештаји на овој страници приказују податке о броју и количини хемикалија које се користе у прерађивачкој индустрији, као и податке о броју и количини хемикалија које су класификоване као опасне.

Подаци показују да су опасне хемикалије најзаступљеније у следећим индустријама:

 • производња боја и лакова;
 • производња детергената и средстава за чишћење и полирање;
 • производња деривата нафте;
 • производња фармацеутских препарата;
 • производња намештаја
 • производња металних производа;
 • штампање;
 • обрада и превлачење метала;
 • производња пестицида и хемикалија за пољопривреду;
 • производња металних конструкција и делова конструкција;
 • производња плоча, листова, цеви и профила од пластике.

У наставку се могу преузети извештаји о коришћењу хемикалија у прерађивачкој индустрији.

Извештај о коришћењу хемикалија у прерађивачкој индустрији у 2014.* години

Извештај о коришћењу хемикалија у прерађивачкој индустрији у 2013.* години

Извештај о коришћењу хемикалија у прерађивачкој индустрији у 2012.* години

Извештај о коришћењу хемикалија у прерађивачкој индустрији у 2011. години

Извештај о коришћењу хемикалија у прерађивачкој индустрији у 2010. години