Прерађивачка индустрија обухвата све процесе производње при чему су подаци о хемикалијама, које су заступљене у овом сектору индустрије, нарочито значајни са аспекта заступљености опасних хемикалија у односу на укупан број хемикалија.

Подаци о прерађивачкој индустрији, показују да су опасне хемикалије најзаступљеније у следећим областима:

  1. производња боја и лакова;
  2. производња детергената и средстава за чишћење и полирање;
  3. производња осталог намештаја;
  4. производња деривата нафте;
  5. производња фармацеутских препарата;
  6. производња намештаја за пословне и продајне просторе;
  7. производња кухињског намештаја;
  8. штампање;
  9. обрада и превлачење метала;
  10. производња пестицида и хемикалија за пољопривреду.

У наставку се могу преузети извештаји о коришћењу хемикалија у прерађивачкој индустрији.