Prerađivačka industrija obuhvata sve procese proizvodnje pri čemu su podaci o hemikalijama, koje su zastupljene u ovom sektoru industrije, naročito značajni sa aspekta zastupljenosti opasnih hemikalija u odnosu na ukupan broj hemikalija.

Podaci o prerađivačkoj industriji, pokazuju da su opasne hemikalije najzastupljenije u sledećim oblastima:

  1. proizvodnja boja i lakova;
  2. proizvodnja detergenata i sredstava za čišćenje i poliranje;
  3. proizvodnja ostalog nameštaja;
  4. proizvodnja derivata nafte;
  5. proizvodnja farmaceutskih preparata;
  6. proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore;
  7. proizvodnja kuhinjskog nameštaja;
  8. štampanje;
  9. obrada i prevlačenje metala;
  10. proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu.

U nastavku se mogu preuzeti izveštaji o korišćenju hemikalija u prerađivačkoj industriji.