Извештаји приказују однос броја и количине хемикалија које су класификоване као опасне у односу на укупан број и количину хемикалија, према начинима коришћења.

До сада, прикупљени подаци из Регистра хемикалија, показују да се хемикалије у Републици Србији најчешће користе као:

  • мазива и горива;
  • боје и лакови на бази органских растварача;
  • сировине за производњу;
  • средства за прање и чишћење;
  • боје и лакови на бази воде;
  • средства за бојење;
  • растварачи;
  • грађевински материјали;
  • везивна средства;
  • ђубрива.

У наставку се могу преузети извештаји о начинима коришћења хемикалија.

Извештај о начинима коришћења хемикалија у 2014.* години

Извештај о начинима коришћења хемикалија у 2013.* години

Извештај о начинима коришћења хемикалија у 2012.* години

Извештај о начинима коришћења хемикалија у 2011. години

Извештај о начинима коришћења хемикалија у 2010. години