Извештаји о областима индустрије у којима се хемикалије користе урађени су на основу података о укупном броју и количини хемикалија које се користе у одређеној области индустрије, узимајући у обзир и број и количину хемикалија које су класификоване као опасне.

Хемикалије које су класификоване као опасне се највише користе  у следећим областима индустрије:

  • трговина на велико;
  • производња хемикалија и хемијских производа;
  • производња металних производа осим машина и уређаја;
  • специјализовани грађевински радови;
  • трговина на велико и мало;
  • производња намештаја;
  • производња прехрамбених производа;
  • производња производа од гуме и пластике;
  • штампање и умножавање видео записа.

У наставку се могу преузети извештаји о областима индустрије у којима се хемикалије користе.


Извештај о областима индустрије у којима се хемикалије користе у 2014.*години

Извештај о областима индустрије у којима се хемикалије користе у 2013.* години

Извештај о областима индустрије у којима се хемикалије користе у 2012.* години

Извештај о областима индустрије у којима се хемикалије користе у 2011. години

Извештај о областима индустрије у којима се хемикалије користе у 2010. години