Подаци о областима индустрије служе како би се идентификовале оне области индустрије у којима је коришћење хемикалија заступљено. Извештаји о областима индустрије урађени су на основу података о укупном броју хемикалија које су заступљене у одређеној области, узимајући у обзир однос броја опасних хемикалија и укупног броја хемикалија.

Опасне хемикалије су најзаступљеније у следећим областима:

  1. трговина на велико;
  2. производња хемикалија и хемијских производа;
  3. производња металних производа осим машина и уређаја;
  4. специјализовани грађевински радови;
  5. трговина на мало;
  6. трговина на велико и мало;
  7. производња намештаја;
  8. производња прехрамбених производа;
  9. производња производа од гуме и пластике;
  10. штампање и умножавање видео записа.

У наставку се могу преузети извештаји о областима индустрије у којима се хемикалије користе.