Podaci o oblastima industrije služe kako bi se identifikovale one oblasti industrije u kojima je korišćenje hemikalija zastupljeno. Izveštaji o oblastima industrije urađeni su na osnovu podataka o ukupnom broju hemikalija koje su zastupljene u određenoj oblasti, uzimajući u obzir odnos broja opasnih hemikalija i ukupnog broja hemikalija.

Opasne hemikalije su najzastupljenije u sledećim oblastima:

  1. trgovina na veliko;
  2. proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda;
  3. proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i uređaja;
  4. specijalizovani građevinski radovi;
  5. trgovina na malo;
  6. trgovina na veliko i malo;
  7. proizvodnja nameštaja;
  8. proizvodnja prehrambenih proizvoda;
  9. proizvodnja proizvoda od gume i plastike;
  10. štampanje i umnožavanje video zapisa.

U nastavku se mogu preuzeti izveštaji o oblastima industrije u kojima se hemikalije koriste.