Odeljenje za procenu uticaja na životnu sredinu obavlja poslove koji se odnose na: stratešku procenu uticaja planova i programa na životnu sredinu; davanje mišljenja na odluke o izradi strateške procene uticaja; davanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni uticaja; procenu uticaja projekata (izgradnja objekata) i aktivnosti (radova) koji se planiraju i realizuju, izmene u njihovom radu i funkcionisanju, odnosno promene tehnologija koje mogu da dovedu do značajnog uticaja na životnu sredinu, kao i izdavanje rešenja i drugih akata u postupku procene uticaja i davanja saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekata i aktivnosti na životnu sredinu; učešće u pripremi stručnih osnova u izradi propisa u oblasti procena uticaja na životnu sredinu; razmenu informacija o prekograničnom uticaju planova i programa, odnosno planiranih projekata i aktivnosti na životnu sredinu; saradnju sa susednim i ostalim državama u postupku sprovođenja procedure strateške procene uticaja programa i planova i procene uticaja projekata i aktivnosti na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu; razmena informacija sa evropskim i međunarodnim organizacijama i institucijama u oblasti procene uticaja na životnu sredinu; obavlja idruge poslove iz ove oblasti.

U Odeljenju za procenu uticaja na životnu sredinu obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

  • Grupa za stratešku procenu uticaja na životnu srdinu;
  • Odsek za procenu uticaja projekata i aktivnosti na životnu sredinu.

Grupa za stratešku procenu uticaja na životnu sredinu

Grupa za stratešku procenu uticaja na životnu sredinu obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje Protokola o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu; stratešku procenu uticaja planova i programa na životnu sredinu i to: davanje mišljenja na odluke o izradi strateške procene uticaja; davanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni uticaja; davanje mišljenja i utvrđivanje uslova i mera zaštite životne sredine za prostorne planove od republičkog značaja; davanje mišljenja, tumačenja i uputstava u vezi sa sprovođenjem strateških procena uticaja na životnu sredinu; učešće u pripremi stručnih osnova u izradi strategija, programa, planova, propisa i drugih akata u oblasti zaštite životne sredine; razmenu informacija o prekograničnom uticaju planova i programa na životnu sredinu; organizovanje i učešće u postupku sprovođenja procedure procene uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu; razmena informacija sa evropskim i međunarodnim organizacijama i institucijama u oblasti strateške procene uticaja na životnu sredinu; obavlja idruge poslove iz ove oblasti.

Odsek za procenu uticaja projekata i aktivnosti na životnu sredinu

Odsek za procenu uticaja projekata i aktivnosti na životnu sredinu obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu; procenu uticaja projekata (izgradnja objekata) i aktivnosti (radova) koji se planiraju i realizuju, izmene u njihovom radu i funkcionisanju, odnosno promene tehnologija koje mogu da dovedu do značajnog uticaja na životnu sredinu; izdavanje rešenja o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu; izdavanje rešenja kojim se utvrđuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu; davanje saglasnosti na studije o proceni uticaja na životnu sredinu; organizovanje i učešće u radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu; organizovanje i učešće na javnoj raspravi i prezentaciji studije o proceni uticaja na životnu sredinu; davanje mišljenja, tumačenja i uputstava u vezi sa sprovođenjem procene uticaja na životnu sredinu; učešće u pripremi stručnih osnova u izradi propisa u oblasti procena uticaja na životnu sredinu; razmenu informacija o prekograničnom uticaju planiranih projekata i aktivnosti na životnu sredinu; organizovanje i učešće u saradnji sa susednim državama u postupku sprovođenja procedure procene uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu; razmena informacija sa evropskim i međunarodnim organizacijama i institucijama u oblasti procene uticaja na životnu sredinu; obavlja idruge poslove iz ove oblasti.