Odsek za zaštitu od buke, vibracija i nejonizujućih zračenja obavlja poslove koji se odnose na: razvoj sistema zaštite od buke i vibracija; pripremu rešenja za davanje ovlašćenja institucijama koja se bave merenjima vibracija; pripremu rešenja za davanje ovlašćenja institucijama koja se bave merenjima buke; razvoj sistema zaštite od nejonizujućih zračenja; rešavanje zahteva i pripremu rešenja za davanje ovlašćenja pravnim licima za vršenje poslova ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini i za vršenje poslova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini; rešavanje zahteva i pripremu rešenja za korišćenje izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa; praćenje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini sa zahtevom vršenje posebnih merenja; procena rezultata studije značaja postojećih izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa; priprema Programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini i praćenje njegove ralizacije; analiza rezultata sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini; kontrola poverenih poslova organima lokalne samouprave i utonomnoj pokrajini na sprovođenju propisa iz oblasti zaštite od nejonizujućih zračenja; obavlja idruge poslove iz ove oblasti